Jsme nová pionýrská skupina s mnohaletými zkušenostmi s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.Jsme rodina, přátelé a hlavně lidé, kteří milují práci s dětmi. Máme hlavou plnou nápadů, máme odhodláním tvořit program a náplň volného času vašich dětí.Našim hlavním záměrem budou pravidelné schůzky konající se na pionýrské klubovně ve Zlíně, dále pak víkendové pobyty v přírodě a v neposlední řadě i letní tábory. Kromě těchto aktivit plánujeme i různé výlety do okolí, exkurze, prohlídky, táboráky, dětské dny…

Prostě, je toho v plánu hodně. :)Historie vzniku naší skupiny je velmi krátká, jelikož oficiální založení spolku je v lednu roku 2021. Avšak díky dlouholetým zkušenostem našich členů nás není možné považovat za zelenáče.

Těšíme se na Vás, na Vaše děti.

Kolektiv vedoucích a instruktorů Pionýrské skupiny Zlínská Radooost.

Děti v oddílech vedeme k tradičním hodnotám

PAMĚŤ

Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, chová v úctě tradice a historii.

POMOC

Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se slabších

POZNÁNÍ

Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.

PRAVDA

Pionýr je přátelský a ohleduplný plní dané slovo a hraje fér.

PŘÁTELSTVÍ

Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.

PŘÍRODA

Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.

Pionýr

Pionýr byl v roce 1990 obnoven jako samostatná svobodná organizace. Nedává prostor pro prosazování náboženských, politických ani jiných ideologií. Směřuje k výchově aktivních slušných a svobodných lidí. Odkaz na popis naší skupiny – text už máme, je i na FB a i na webu. Podstatná část pionýrské činnosti, od malých místních akcí přes stále otevřené kluby a některé velké celostátní akce, je otevřená komukoliv bez ohledu na členství a navíc téměř všude bezplatně. Pionýrské akce jsou zpestřením života v obcích, obzvlášť ty otevřené všem – a je jich spousta! Ať už jde o pohádkové lesy, sportovní turnaje, odpoledne deskových her, nebo třeba výtvarné dílny. Stačí si jen najít čas a mít chuť někam vyrazit.